MİLLİLİK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ATAMASI HAKKINDA

07.03.2022

   TEKİRDAĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK MİLLİLİK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR POZİSYONUNDA ATAMA SÜRECİNDEKİ ASİL ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde,  Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde millilik kapsamında sözleşmeli spor uzmanı ve sözleşmeli antrenör istihdam edilmek üzere, 31/08/2021 - 13/09/2021 tarihleri arasında başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısından gerçekleşen ve Nitelik Değerlendirme Formu toplam puanlarının hesaplanması ve başarı sıralaması işlemlerinin sonucuna ilişkin duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılan itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde il bazında başarı sırasına göre oluşturulan asıl aday listesine girmeye hak kazanan aşağıda isimleri yazılı olan asil adayların istenecek belgeleri 15.03.2022 tarihi saat 16.00’a kadar Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne getirmeleri gerekmektedir.

İstenen belgeler:

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.

b) Öğrenim belgesi veya resmi makamlardan alınan onaylı örneği.

c) Antrenörlük pozisyonları için; başvuru yapacağı pozisyona uygun ve listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi.

ç) Yazılı özgeçmiş.

d) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf.

e) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan ve e-Devlet portalından doğrulama belgesi.

f) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.

ğ) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

h) Mal bildirim beyannamesi.

ı) Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olduğunu gösteren ve spor bilgi sistemi üzerinden alınmış millilik belgeleri.

i) Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belge.

 (Spor bilgi sistemi üzerinden Bakanlığımız tarafından verilmiş millilik belgeleri ile Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belgeler haricinde başka bir millilik belgesi kabul edilmeyecektir.)

Adaylar Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen başvuru yapacaklardır. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

TEKİRDAĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK

MİLLİLİK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR POZİSYONUNDA

ATAMA SÜRECİNDEKİ ASİL ADAY LİSTESİ

 

ADI VE SOYADI                  UNVANI                                                 BRANŞI

1- ZAFER AKGÜN                ANTRENÖR                                     ATICILIK VE AVCILIK                                 

2-MERT TUNÇ  O                  ANTRENÖR                                     BADMİNTON                                               

3-EMİNE TOKDEMİR           ANTRENÖR                                     JUDO

4-BURCU ÜĞDULER            SPOR UZMANI (OLİMPİK)           SPOR EĞİTİM UZMANI (OLİMPİK)

5-AYŞE VATANSEVER           SPOR UZMANI (OLİMPİK)          SPOR EĞİTİM UZMANI (OLİMPİK