TYP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI...

01.03.2023

TYP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI...

DUYURU
06.02.2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi neticesinde depremzedelerin ülke genelindeki yurtlara yerleştirilmesi nedeniyle yurtlardaki barınma şartlarının iyileştirilmesi ve salgının artmaması adına kamu hizmetlerini desteklemek için Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu ile birlikte 4 ay süreli 11.03.2023– 08.07.2023 tarihleri arasında Toplum Yararına Programı yürütülecektir.
Tekirdağ İş-Kur İl Müdürlüğü üzerinden 06.03.2023-07.03.2023 tarihleri arasında İş Kur’a kayıtlı işsiz olarak başvuruda bulunan katılımcı adaylar arasından, aşağıda belirttiğimiz katılım şartları ve hane gelir şartlarına uygunluğun tespiti için gerekli evraklarla 08.03.2022 günü mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüze ilgilinin şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir. Müdürlüğümüzce evrak kontrolü yapılan Süleymanpaşa ve Çorlu İlçe Müdürlüklerine bağlı yurtlarda çalışması uygun görülen katılımcı, 11.03.2023 tarihinde ilgili Yurt Müdürlüklerinde göreve başlayacaktır. Katılımcının Müdürlüğümüzdeki çalışma gün süresi (Pazartesi ve Cumartesi günleri arası)
haftalık 6 (altı) iş günü, günlük 7,5 (yedi buçuk) saat şeklindedir.

Toplum Yararına Program Projesi Kapsamında Çalışacak Katılımcıdan İstenen Belgeler
- Katılımcı adayının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.
- Katılımcı adayının 5510 sayılı Kanun kapsamında aktif sgk işe girişi olmaması gerekiyor. (İşkur’a yaptığı iş başvurusundan bir gün önce sgk işten çıkışı olmalı)
- Katılımcı adayının Türkiye İş Kurumu’na kaydı olması gerekiyor.
- Katılımcı adayının 06.03.2023 tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.
- Katılımcı adayına ait Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı fotokopisi.
- Katılımcı adayına ait (e-devletinden alınan) adli sicil ve arşiv kaydı.
- Katılımcı adayına ait sağlık raporu (çalışmaya engel bir durumu olmadığına ve bulaşıcı bir hastalığı olup olmadığına dair rapor).
- Katılımcı adayına ait (e-devletinden alınan) ikametgâh belgesi.
- Katılımcı Taahhütnamesi (Hazır matbu verilecektir.)
- Katılımcı adayının emekli veya malul aylığı almaması gerekiyor. (İş göremezlik ödeneği alabilir.)

- SGK İl Müdürlüğünden alınan katılımcı adayın emekli/malul/ölüm aylığı ve dul/yetim aylığı alıp almadığına dair onaylı belgesi.
-Katılımcı adayın emeklilik (EYT, erken emeklilik, malulen emeklilik vb dâhil) başvurusunda bulunup bulunmadığına dair belge.
- Katılımcı adayın öğrenci olmadığına dair (uzaktan eğitim dâhil, açık öğretim hariç) belge.
- Katılımcı adayına ait (e-devletinden) adrese dayalı aynı yerleşim yerinde (hanede) oturanlar belgesi.
- Katılımcı adayın en son sigortalı olarak çalıştığı yerden yapılan sgk işten ayrılış belgesi. (Sgk işten ayrılış kodu 14 kodlu olmaması gerekiyor.)
-Katılımcı adayı ile aynı hanede oturanların aylık gelir toplamı asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katından fazla olmaması gerekiyor. İlgili kişilerin fazla mesai, ikramiye, tazminat, promosyon, temettü vb. kapsamda elde edilen gelirlerin tamamı hane gelir hesabına dahil edilir.
-Katılımcı adayın ve aynı hanede oturanların hepsinden SGK İl Müdürlüğünden alının sgk tescilli hizmet dökümü ve 5510 sayılı Kanununun 4/a, 4/b ve 4/c bentleri kapsamında ve banka sandığı mensubu olarak çalışıp çalışmadığına dair (sosyal güvenlik kayıt sorgulaması) barkodlu ve onaylı belgesi.
-Katılımcı adayın ve ayını hanede oturanların hepsinden Vergi Dairesi İl Müdürlüğünden alınan vergi mükellefliği vardır/yoktur onaylı belgesi.
-Katılımcı adayının ve ayını hanede oturanların hepsinden e-devletinden alınan tapu kaydı (varsa tapu bilgileri) vardır/yoktur belgesi. Hane içine kira geliri getiren bir mülk, arsa varsa; kira ücretini gösteren banka vb. yerden alınan makbuz/dekont.
-Katılımcı adayın aynı evde oturduğu kişilere ait yaşlılık, malullük, ölüm (dul, yetim) aylıklarından birini alıyorlarsa son aldıkları onaylı ücret/maaş belgesi.
-Katılımcı adayın aynı evde/hanede oturduğu kişiler çalışıyorsa en son aldıkları maaş bordrosu ya da onaylı banka bilgisi.
-Katılımcı adayın ve aynı hanede oturanların hepsinden serbest meslek (bağkur), çiftçi, esnaf ve sanatkârlar odasına kaydı olup olmadığına dair belge ve kaydı varsa gelir tespitini gösteren, ilgili yerden alınan onaylı belge.
-Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.