HAVUZ SUYU OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ VEREBİLECEK NİTELİKLERE SAHİP EĞİTMEN ARANMAKTADIR.

 EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
HAVUZ SUYUNUN HAZIRLANMASI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ MODÜLÜ İÇİN:

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre

1. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme;
a. Alan öğretmeni olarak atananlar;
b. Emekli alan öğretmenleri,
c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında/alanına kaynak teşkil eden
yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama
ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,

4. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ile ilgili ön lisans programlarından mezun
olup alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler.

Detaylı bilgi için  0 282 261 20 32 - 1008 
Yunus Emre ENKİ ile irtibat kurabilirsiniz.