Bakanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak 2020 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açılmış olup 17.01.2020 tarihinde Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi arasında yapılan protokol hükümleri çerçevesinde sınavın yazılı aşaması Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından 05 Nisan 2020 Pazar günü saat 14.30’da gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Mezkûr protokolün 11 inci maddesinde yer alan “Ancak tarafların edimlerini yerine getirmesini imkânsız kılan mücbir sebep ve olağanüstü hallerde tarafların karşılıklı olarak belirleyeceği bir tarihe sınav ertelenebilecektir.” ifadesi yer almaktadır. Bu maddeye istinaden Dünya geneli ve ülkemizde görülen COVİD-19 salgını tedbirleri amacıyla 05 Nisan 2020 tarihinde planlanan 2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi ile yapılacak resmi yazışmalar ile ileri bir tarihe ertelenmesi düşünülmektedir. Yazılı sınav başvuru süreci 11 Mart 2020 tarihinde başlamış olup 18 Mart 2020 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Yazılı sınav ile ilgili başvuru ve ücret yatırma işlemleri tekrar açılmayacaktır. Yazılı sınav tarihi Ankara Sınav Yönetim Merkezi ile yapılacak görüşmelerin ardından daha sonra ilan edilecektir. Bu nedenle sınava başvuran adayların yazılı sınav ile ilgili süreçleri belirtilen tarihlerde ivedilikle tamamlaması gerekmektedir. İlgili personele gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda gereğini rica ederim.