Bilgi Formları

 TERDAĞ KONAKLAMA YERLERİ 
TEKİRDAĞ KONAKLAMA YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

SPOR SERVİSİ BİLGİ FORMLARI (Aşağıdaki bilgi formlarını indirmek için üzerine tıklayınız)

18 Yaşından Büyükler Ferdi Taahhütname.docx
18 Yaşından Büyükler Takım Taahhütname.docx
18 Yaşından Küçükler Ferdi Taahhütname.docx
18 Yaşından Küçükler Takım Taahhütname.docx
KAFİLE LİSTESİ FORMU.docx
MUTEMET TAYİN DİLEKÇESİ(KAFİLE BAŞKANI).docx
MUTEMET TAYİN DİLEKÇE FORMU.docx
SPOR KAFİLESİ SEYAHAT SÖZLEŞMESİ.docx
TOPLU SEYAHATLER YOLLUK bildirim formu_2017-2018.xls
AYLIK ANTREMAN PROGRAMI
AYLIK ÖĞRENCİ DEVAMLILIK LİSTESİ
YILLIK ANTREMAN PROGRAMI
ANTRENÖR ÇALIŞMA PROGRAMI DİLEKÇE.docx
İL SPOR MERKEZLERİ- SPORCU KAYIT FORMU-2019.doc


LİSANS İŞLEMLERİ

•ÖNEMLİ: Lisans  işlemlerinde aşağıdaki bilgileri getirmeyenlerin işlemleri keskinlikle yapılmayacaktır.  

•İletişim BilgileriSporcularla iletişim kurulabilmesi amacıyla, tescil, vize, transfer işlemlerinde sporculara ait bilgi formunda yer alan bilgiler ( telefon, cep telefonu, e-mail, kan grubu) sisteme girilecektir.  

 


TESCİL VE VİZE İŞLEMLERİ 

Yeni Lisans İşlemlerinde Gerekli Evraklar
1.T.C. Kimlik Numarası Beyanı
2.Sağlık raporu (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu) Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği Madde  
6. 2 adet vesikalık resim (1 tanesi Tescil Fişine yapıştırılacak)
Vize İşlemlerinde Gerekli Belgeler

1. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
2. Bir tane resim.
3. Eski lisans.
4. Vize  Formu YENİİ VİZE İLETİŞİM FORMUU.xlsx indirebilirsiniz.  (Kulüp sporcuları için kulüp tarafından onaylanmış)


Spor Kartı 

 

Spor Federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar, yaşam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri kapsamında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı verilmesini sağlar. Spor kartı verilirken Ek-3'te yer alan listede belirtilen asgari spora başlama yaşı dikkate alınır.

Spor kartı işlemleri Genel Müdürlük Spor Bilgi Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutulur. Spor kartları verildiği dönem için geçerli olup, dönem sonunda yenilenir.

Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.

Spor Kartı İçin Gerekli Evraklar

a) Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyetleri yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
b) T.C. Kimlik numarası beyanı
c) Spor Kartı bilgi formu 
SPOR KARTI BİLGİ FORMU


Transfer işlemlerinde gerekli belgeler 

1. Yeni kulübü adına iki adet tescil fişi.indirmek için TIKLAYINIZ
2. İlişiksiz/Yetki belgesi, Transfer taahhütnamesi. İndirmek için TIKLAYINIZ
3. Sağlık raporu (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu). Tescil Fişi üzerindeki ibare onaylatılacaktır. Harici ibareler kabul edilmeyecektir.
4. Lisans için bir resim.
5. T.C Kimlik Numarası Beyanı
6.SAĞLIK DURUMU BEYAN FORMU (Veli beyanlı kulüp) 
SİCİL LİSANS BİLGİ FORMLARI (Aşağıdaki bilgi formlarını indirmek için üzerine tıklayınız)

ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ YENİ.doc
DERNEK ÜYELİK FORMU.docx
İLİŞİKSİZ BELGESİ.doc
KULÜP TESCİL, BRANŞ İLAVE VS. İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİ OKUYUNUZ.doc
KURULUŞ BİLDİRGESİ.doc
LİSANS İÇİN İSTENEN BELGELER.doc
OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.doc
SPOR KULÜBÜ BİLGİ FORMU.doc
SPOR KULÜBÜ TESCİL YAZISI.docx
SPOR KULÜPLERİ TESCİL TAAHHÜTNAMESİ.doc
SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER.doc
TESCİL FİŞİ
TÜZÜK.doc
VERGİ DAİRESİ DİLEKÇE.docx

ÖZEL SPOR SALONLARI BİLGİ FORMLARI (Aşağıdaki bilgi formlarını indirmek için üzerine tıklayınız)

ÖZEL SPOR TESİSLERİNDEN İSTENECEK BELGELER.doc
TEKİRDAĞ İLİ ÖZEL SPOR SALONLARI LİSTESİ.xlsx
WADA YASAKLILAR LİSTESİ.pdf

MÜSABAKA ESAME İSİM LİSTESİ (Aşağıdaki bilgi formunu indirmek için üzerine tıklayınız)
ÇOCUK OYUNLARI ESAME LİSTESİ.xlsx