Kulüp İşlemleri

SPOR KULÜBÜ TESCİL İŞLEMLERİ SPOR KULÜBÜ BRANŞ İLAVE İŞLEMLERİ NAKDİ YARDIM TALEBİ İŞLEMLERİ
SPOR KULÜPLERİNİN DİKKATİNE

Spor Kulüplerinin vergi dairesi, vergi numarası ve banka hesap numaralarını Sicil ve Lisans Servislerimize bildirmeleri gerekmektedir. Bilgileri eksik olan spor kulüpleri aşağıdaki sicil ve lisans servislerinden birine bilgilerini bildirebilirler.

Bilgileri eksik olan kulüplerin işlemleri bilgiler tamamlanmadan yapılmayacaktır.

SPOR KULÜBÜ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Taslak Spor Kulübü Tüzüğü. Örnek Tüzük İçin Tıklayınız.

2. Tüzük tamamı (İçerikte renk belirtilecek, tüzüğün faaliyet alanında sportif alanda faaliyet gösterir ibaresi yer alacak; Dernekler İl Müdürlüğü'nün Kulüp başkanlığı adına verdiği ilk sayfa ve mühürlü son sayfa, eğer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmişse genel kurul sonuç bildirgesi evraklara eklenecek.)

3. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı). Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi İçin Tıklayınız.

4. Amblem (cd) ve forma (takım sporları için A4 sayfaya aktarılmış fotoğraf. Mühürlü ve imzalı)

5. Taahhütnamede belirtilen branşlarda antrenör belgesi (en az 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı). Örnek Antrenör sözleşme formu indirmek için Tıklayınız.

6. Kulüp Bilgi Formu 1 adet (bilgisayarda doldurulacaktır). İndirmek için Tıklayınız.

7. Dilekçe (mühürlü ve imzalı). İndirmek için Tıklayınız.

8. Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı.

9. Kuruluş bildirgesi

10. Tesis bilgisi (Okul kulübüyse okuldan izin yazısı, kulübe aitse tapu fotokopisi / kira kontratı / tesis protokolü)
NOT : Tesisin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden onaylı ve ruhsat fotokopisi ekte olmalıdır. Tesis ruhsatı hakkında 651 62 62/118 numaralı telefondan Özel Spor Salonları Şube Müdürlüğü'müzden bilgi alabilirsiniz.

11. Merkez ofise ait kira kontratı veya tapu senedi.

12. Vergi numarası ve dairesi

13. İhtisas spor kulüpleri için taahhüt ettiği branşlarda giderini karşılayacak gelire sahip olduğuna dair belge (A4 tasdikli)

14. Halkoyunları branşında tescil yaptıracak spor kulüpleri için kulüp merkezinde bulundurulacak yöreye özgü silahlar hakkında Emniyet Müdürlüğünden izin yazısı, merkez ofiste silah yoksa yazıda bu detay da bulunmalı.

15. Kulübe ait mail adresi

16. İmza Sirküsü Yetki Belgesi (Noter Tasdikli)

NOT : Tüm evraklardan 2'şer nüsha hazırlanıp iki dosya halinde sunulacaktır.

SPOR KULÜBÜNE BRANŞ İLAVESİNDE İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe (mühürlü ve imzalı). İndirmek için Tıklayınız.

2. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı). Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi İçin Tıklayınız.

3. Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı.

4. Antrenör belgesi (Antrenör belgesi en az 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı). Antrenör sözleşmesi için Tıklayınız.

5. Tesis bilgisi (Kira veya tapu fotokopisi)

6. Kulüp Bilgi Formu (bilgisayarda doldurulacaktır). İndirmek için Tıklayınız.

EVRAKLAR EKSİKSİZ OLDUĞU TAKDİRDE TALEP İŞLEME ALINACAKTIR. ZAMAN KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN, LÜTFEN EVRAKLARINIZIN EKSİKSİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.

NAKDİ YARDIM TALEBİNDE İSTENEN BELGELER

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce tescili olan ve futbol dışındaki branşlarda il, deplasmanlı ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan spor kulüplerinin amatör faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla bütçe imkanları dahilinde nakdi yardım yapılacaktır.

Bu sebeple; kulübe ait yardım talepleri Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne İl Müdürlükleri aracılığıyla gönderilecek olup, İl Müdürlüğü dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Nakdi Yardım Talebi için Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formunda yer alan bilgiler, kulüp talep yazısı ve kulübün borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı eksiksiz olarak düzenlenecektir. Ayrıca kulüplere ait harcama belgelerinin bir sureti İl müdürlüğümüze ibraz edilecek olup, kulübe ait vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve iletişim bilgileri Müdürlüğümüz Sicil ve Lisans Servisinde "Sicil Otomasyon Sistemine" işlenecektir.

1. Spor Kulüpleri Nakdi yardım Başvuru Duyurusu için Tıklayınız.
* Spor Kulüplerine Yardım Üst Yazı için Tıklayınız.

2. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Dilekçe Örneği için Tıklayınız.

3. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Değerlendirme Formu için Tıklayınız.

4. Vergi Borcu Yoktur Belgesi (Vergi Dairesinden Alınacak)

5. Genel Müdürlük Nakdi Yardımı Alanların Doldurulması Gereken Taahhütname için Tıklayınız.