Kulüp İşlemleri

SPOR KULÜBÜ TESCİL İŞLEMLERİ SPOR KULÜBÜ BRANŞ İLAVE İŞLEMLERİ NAKDİ YARDIM TALEBİ İŞLEMLERİ


SPOR KULÜBÜ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi

 Spor Kulübü Tüzük Örneği  (Her sayfası ıslak imzalı 2 adet hazırlanmalı)

 Kurucu üyelerin adli sicil kaydı ( E-devlet'ten alınacaktır.), sporda cezası yoktur belgesi ( E-devlet'ten alınacaktır.) ve nüfus cüzdanı fotokopisi

 Kep Adresi (PTT den alınacaktır.)

 Amblem (Dijital ortamda verilecektir.)

Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi

 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname

 7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

 Adres Beyanı (Tapu, Kira Kontratı vs.)

Kurucu Üye Bilgileri

Spor kulübü kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı ve merkezini gösterir belge ile tüzel kişiliklerin yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın örneği.

 Kurucular arasında yabancı uyrukluların bulunması halinde bunların Türkiye'de ikamet izni sahibi olduklarını gösterir belgeler.

Spor kulübünün kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan alınan izin yazısı.


 

DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

Genel Kurul Sonuç Bildirimi EK-2

Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname

Spor Kulübü Tüzük Örneği

Spor Kulübü Dilekçesi (Dernek Statüsünden Geçen)

Karar defteri fotokopisi (Genel Kurul Kararı Gündem maddeleri belirtilecek.)

Hazirun Listesi

Genel Kurul Duyurusu

Genel Kurul  Divan Tutanağı

Genel Kurul Sonuç Bildirimi 

 Kurucu Üyelerin Adli Sicil Kaydı (E- Devletten) (Yönetimde değişiklik yapılmışsa)

 Kurucu Üyelere ait Sporda cezası yoktur  belgesi (E- Devletten) (Yönetimde değişiklik yapılmışsa)

Kurucu Üyelere ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kep Adresi

Amblem (Dijital ortamda verilecektir.)

 YÖNETİM KURULU ÜYE BİLGİLERİ

 SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURMA İŞLEMLERİ

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname

Spor Anonim Şirketi Tescil Talebi.

Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi (Anonim Şirket)

Kurucu üyelerin adli sicil kaydı ( E-devlet'ten alınacaktır.)

 Kurucu Üyelere ait Sporda cezası yoktur belgesi ( E-devlet'ten alınacaktır.)

Kurucu Üyelere ait nüfus cüzdanı fotokopisi

KURUCU ÜYE BİLGİLERİ

Kep Adresi (PTT den alınacaktır.)

 Amblem (Dijital ortamda verilecektir.)

 SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER  VE BASTIRILACAK BELGELER

SPOR KULÜBÜNE BRANŞ İLAVESİNDE İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe (mühürlü ve imzalı). İndirmek için Tıklayınız.

2. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı). Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi İçin Tıklayınız.

3. Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı.

4. Antrenör belgesi (Antrenör belgesi en az 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı). Antrenör sözleşmesi için Tıklayınız.

5. Tesis bilgisi (Kira veya tapu fotokopisi)

6. Kulüp Bilgi Formu (bilgisayarda doldurulacaktır). İndirmek için Tıklayınız.

EVRAKLAR EKSİKSİZ OLDUĞU TAKDİRDE TALEP İŞLEME ALINACAKTIR. ZAMAN KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN, LÜTFEN EVRAKLARINIZIN EKSİKSİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.

NAKDİ YARDIM TALEBİNDE İSTENEN BELGELER

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce tescili olan ve futbol dışındaki branşlarda il, deplasmanlı ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan spor kulüplerinin amatör faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla bütçe imkanları dahilinde nakdi yardım yapılacaktır.

Bu sebeple; kulübe ait yardım talepleri Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne İl Müdürlükleri aracılığıyla gönderilecek olup, İl Müdürlüğü dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Nakdi Yardım Talebi için Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formunda yer alan bilgiler, kulüp talep yazısı ve kulübün borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı eksiksiz olarak düzenlenecektir. Ayrıca kulüplere ait harcama belgelerinin bir sureti İl müdürlüğümüze ibraz edilecek olup, kulübe ait vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve iletişim bilgileri Müdürlüğümüz Sicil ve Lisans Servisinde "Sicil Otomasyon Sistemine" işlenecektir.

1. Spor Kulüpleri Nakdi yardım Başvuru Duyurusu için Tıklayınız.
* Spor Kulüplerine Yardım Üst Yazı için Tıklayınız.

2. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Dilekçe Örneği için Tıklayınız.

3. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Değerlendirme Formu için Tıklayınız.

4. Vergi Borcu Yoktur Belgesi (Vergi Dairesinden Alınacak)

5. Genel Müdürlük Nakdi Yardımı Alanların Doldurulması Gereken Taahhütname için Tıklayınız.


 SPONSORLUK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

AYNİ SPONSORLUK SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

NAKDİ SPONSORLUK SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

SPONSORLUK BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SPONSORLUK BİLGİ FORMU (ORGANİZASYONLAR)

SPONSORLUK BİLGİ FORMU (TESİSLER)

Sponsor olacak işletmeye ait ''vergi borcu yoktur belgesi ''